Kỳ án Thứ hai, 09/01/2017 10:18

'Mức bồi thường của ô Nén sẽ thấp hơn nhiều so với ô Chấn'?

'Mức bồi thường của ô Nén sẽ thấp hơn nhiều so với ô Chấn'?

Theo Chánh án TAND Tối cao, nếu như quy định đúng của Bộ Tài chính thì bồi thường cho ông Nén là không cao, thấp hơn nhiều so với ông Chấn.

Trong phiên họp Thường vụ Quốc hội sáng nay, bà Lê Thị Nga - Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã đặt câu hỏi: Qua một số vụ như Nguyễn Thanh Chấn, Huỳnh Văn Nén và sắp tới là vụ Hàn Đức Long, khó khăn vướng mắc nhất của Tòa án là vấn đề gì?

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết: Quy định bồi thường Nhà nước và quyết định rất là phức tạp không phải quốc gia nào cũng quy định như chúng ta, nhiều quốc gia cũng chấp nhận sai sót trong hoạt động tố tụng, tuy nhiên chúng ta trách nhiệm trước dân đặt ra quy định bồi thường, bồi thường do lỗi chủ quan của các cơ quan và cá nhân khi tiến hành tố tụng.

Ông Huỳnh Văn Nén

Ông Huỳnh Văn Nén

Qua các vụ ông Chấn, ông Nén và nhiều vụ khác nữa cái khó là định lượng để xác định bồi thường, vốn thì không có gì khó khăn, bên Bộ Tài chính sẵn sàng đáp ứng, nguồn vốn bị áp lực dư luận là tiền thuế của nhân dân đóng góp không phải là tiền để các cơ quan mang đi bồi thường cho sai sót trong.

Ở Úc hình thành nên quỹ để bồi thường. Nếu như không giải quyết được việc này thì từ nay về sau vẫn phải chịu áp lực về câu hỏi tiền thuế không phải.

Cái khó có những khoản vận dụng rất dễ như có những khoản rất lớn nhưng lại hoàn toàn mang tính định tính tạo sự tùy nghi, ví dụ như tổn hại về danh dự, sức khỏe mang tính ước lệ, ngoài ra còn rất nhiều quy định khác nếu như chúng ta không có quy định cụ thể, ví dụ như vụ ông Chấn anh em vận dụng khi kiểm điểm lại việc định mức bồi thường cho ông Chấn các cơ quan liên quan nói vận dụng bồi thường cho ông Chấn quá cao, không đúng.

Còn những quy định khác không thể quy định trong luật, chúng tôi dang đàm phán với chỗ ông Nén, nếu như quy định đúng của Bộ Tài chính thì bồi thường cho ông Nén là không cao, thấp hơn nhiều so với ông Chấn.

>>Xem thêm: 'Người tù thế kỷ' từ chối 5,2 tỷ đồng tiền bồi thường

Theo Lương Kết/
goto top