Kỳ án

Kỳ án     

Sát nhân giết hàng loạt thiếu niên chăn gia súc

Sát nhân giết hàng loạt thiếu niên chăn gia súc

Tên sát nhân hàng loạt nổi điên vì có khuôn mặt biến dạng và bị nhiều người chỉ trỏ, đàm tiếu.

goto top