PHÁP LUẬT

Trình tự, thủ tục bầu, bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố

VIETNAMPLUS  

Luật Tổ chức Chính phủ 2015, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 2015 và một số văn bản quy phạm pháp luật khác quy định trình tự, thủ tục bầu, bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố.

Trình tự, thủ tục bầu, bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh/thành phố được quy định trong Luật Tổ chức Chính phủ 2015, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 2015 và một số văn bản quy phạm pháp luật khác.

Theo VietnamPlus

Thích

Tags: thành phố | chức vụ | Luật Tổ | Chủ tịch | trình tự | thủ tục | bãi nhiệm | văn bản | quy phạm | pháp luật

goto top