PHÁP LUẬT

Khơi thông điểm nghẽn để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

HÀ NỘI MỚI  

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có Văn bản số 4403/BKHĐT-TH về việc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2020.

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, tháo gỡ kịp thời các rào cản, khó khăn vướng mắc, khơi thông điểm nghẽn để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, vốn hỗ trợ phát triển và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, vốn đầu tư tư nhân.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương kiểm tra, rà soát tiến độ giải ngân của các dự án từ tháng 7-2020 để kịp thời kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2020 giữa các bộ, cơ quan trung ương và địa phương trong tổng mức vốn ngân sách trung ương năm 2020 đã được Quốc hội quyết định.

Được biết, giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2020 đã có chuyển biến tích cực, cao hơn so với cùng kỳ năm 2019 nhưng vẫn còn thấp so với yêu cầu (đạt 33,1% so với kế hoạch giao), làm giảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế, tác động đến môi trường đầu tư, kinh doanh và các hiệp định đã ký kết, cũng như việc huy động các nguồn vốn xã hội khác để đầu tư cơ sở hạ tầng và triển khai chính sách tài khóa, tiền tệ.

Theo Thanh Hoa/Hà Nội mới

Thích

Tags: giải ngân | tiến độ | vốn đầu tư | Trung ương | kế hoạch | cơ quan | địa phương | đẩy nhanh | ngân sách | Chính phủ

goto top