Xuất hiện giả thiết về 'nhân vật bí ẩn' Vì Văn Toán đã gọi khi đồng bọn sát hại nữ sinh giao gà

Xuất hiện giả thiết về 'nhân vật bí ẩn' Vì Văn Toán đã gọi khi đồng bọn sát hại nữ sinh giao gà

Xuất hiện giả thiết về 'nhân vật bí ẩn' Vì Văn Toán đã gọi khi đồng bọn sát hại nữ sinh giao gà

Công an đang đấu tranh làm rõ về cuộc gọi và nhân vật 'bí ẩn' Vì Văn Toán đã gọi khi chứng kiến đồng bọn sát hại nữ sinh giao gà.

goto top