Cục phó C45: Vì vụ sàm sỡ bé gái 8 tuổi mà con ông Linh "đang đi học phải tạm nghỉ ở nhà"

Cục phó C45: Vì vụ sàm sỡ bé gái 8 tuổi mà con ông Linh "đang đi học phải tạm nghỉ ở nhà"

Cục phó C45: Vì vụ sàm sỡ bé gái 8 tuổi mà con ông Linh "đang đi học phải tạm nghỉ ở nhà"

Đại tá Thường cho biết, ông Linh vi phạm là một chuyện nhưng vợ con ông này là người tốt, công dân tốt.

goto top