Tiết lộ sốc vụ thảm sát 5 người một nhà ở TP HCM

Tiết lộ sốc vụ thảm sát 5 người một nhà ở TP HCM

Tiết lộ sốc vụ thảm sát 5 người một nhà ở TP HCM

Hung thủ giết 5 người trong gia đình ở Sài Gòn tìm thêm dao tiếp tục ra tay để chắc chắn nạn nhân đều chết.

goto top