Tin 113

Tin 113     

Mang can xăng đến đốt nhà vợ cũ chiều 28 Tết

Mang can xăng đến đốt nhà vợ cũ chiều 28 Tết

Bực tức vì vợ cũ không chịu nối lại tình cảm, Tùng mua can xăng mang đến nhà vợ cũ để phóng hỏa.

goto top