Tin 113

Tin 113     

Bắt hai thanh niên cắt trộm cáp viễn thông

Bắt hai thanh niên cắt trộm cáp viễn thông

Bản và Nhật (Quảng Nam) cắt trộm cáp viễn thông rồi đưa về gần nhà đốt cháy để lấy đồng đem bán.

goto top