Pháp luật

Pháp luật     

Hòa giải, đối thoại có thành nhưng chưa hết vướng

Hòa giải, đối thoại có thành nhưng chưa hết vướng

Quy trình làm giấy ủy quyền vòng vèo trong cơ quan nhà nước là một trong những nhược điểm cần khắc phục trong giải quyết khiếu kiện hành chính

goto top