PHÁP LUẬT

Bộ Y tế thành lập 5 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19

HÀ NỘI MỚI  

Ngày 8-8, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã ký Quyết định số 3492/QĐ-BYT về việc thành lập 5 đoàn kiểm tra việc triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tại quyết định này, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long giao Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) chỉ đạo và điều phối thành viên các đoàn kiểm tra dựa trên tình hình thực tế.

Các đoàn có nhiệm vụ kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa phương được Bộ trưởng Bộ Y tế phân công. 

Các trưởng đoàn của 5 đoàn kiểm tra gồm: Cục trưởng, các Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Chánh Thanh tra, Phó Chánh thanh tra Bộ Y tế và lãnh đạo Vụ Bảo hiểm y tế.

Trước đó, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã ký Công điện số 1212/CĐ-BYT ngày 3-8 gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc tăng cường quyết liệt phòng và kiểm soát lây nhiễm Covid-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, đặc biệt cho các đối tượng có nguy cơ cao, yêu cầu thực hiện triệt để Công điện số 1158/CĐ-BCĐQG ngày 27-7 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và các quy định về các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm dịch bệnh đã ban hành. Mặt khác, khẩn trương rà soát, chủ động, tích cực triển khai đồng bộ các quy định này theo các kịch bản phòng, chống dịch ở mức cao nhất.

Theo Thu Trang/Hà Nội mới

Thích

Tags: COVID 19 | Bộ Y | Bộ Y tế | kiểm tra | chữa bệnh | công tác | Quyền Bộ | triển khai | quy định | Thanh Long | công điện

goto top